AGRO KONTRAKT SEBASTIAN BARANOWSKI
Ul. Wilamowskiego 25B  
10-773 Olsztyn
NIP 7393145583
REGON 519462010
    

SKUP I SPRZEDAŻ:

SEBASTIAN BARANOWSKI - tel.kom. +48 609986033
mail: sebastian.baranowski@agrokontrakt.net
                                                                    GRZEGORZ WOŹNIAK - tel. kom. +48 722050668
mail: grzegorz.wozniak@agrokontrakt.net                       

ARKADIUSZ KUJAWSKI - tel. kom.+48722050667                                     mail: arkadiusz.kujawski@agrokontrakt.net

BIURO:

Monika Baranowska - LOGISTYKA                     Katarzyna Dobraniecka - KIEROWNIK BIURA,                                                                                                                                                         PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMÓW JAKOŚCI 

tel. kom. +48 722 050 609                             tel. kom. +48 722 052 090

mail: monika.baranowska@agrokontrakt.net                  mail: katarzyna.dobraniecka@agrokontrakt.net


Wioleta Narodzonek -  rozliczenie sprzedaży                 Magdalena Kozak - rozliczenie zakupów

tel.kom. +48 722 052 099                           tel.kom. +48 722 050 699

mail: biuro@agrokontrakt.net                             mail: magdalena.kozak@agrokontrakt.net


Urszula Orłowska - rozliczenie transport

tel. kom. +48 722 050 672

mail: urszula.orlowska@agrokontrakt.net                   FORMULARZ KONTAKTOWY:

Skontaktuj się z nami