SKUP I SPRZEDAŻ:

Sebastian Baranowski - tel.kom. +48 609 986 033
mail: sebastian.baranowski@agrokontrakt.net

Grzegorz Woźniak  - tel. kom. +48 722 050 668                                 Arkadiusz Kujawski  - tel. kom.+48722 050 667
mail: grzegorz.wozniak@agrokontrakt.net                 mail: arkadiusz.kujawski@agrokontrakt.net       


BIURO:


Monika Baranowska
- logistyka                                          Katarzyna Dobraniecka - systemy jakości
tel. kom. +48 722 050 609                                                     tel. kom. +48 722 052 090  
mail: monika.baranowska@agrokontrakt.net                                            mail: katarzyna.dobraniecka@agrokontrakt.net

Agnieszka Boużyk - rozliczenie sprzedaży                                      Magdalena Żyndul - rozliczenie zakupów
tel.kom. +48 722 052 099                                         tel.kom. +48 722 050 699
mail: biuro@agrokontrakt.net                                       mail: magdalena.kozak@agrokontrakt.net

Magdalena Falkiewicz - rozliczenie transportu
tel. kom. +48 722 050 672
mail: magdalena.falkiewicz@agrokontrakt.net